program kodu

Puan Türü

SÖZ

eğitim süresi

Eğitim Süresi

4 Yıl

eğitim dili

Eğitim Dili

Türkçe

kontenjan

Kontenjan

İncele

kampüs

Yerleşke

Kazlıçeşme

ücret

Ücret

İncele

Yeni Medya ve İletişim Sıra Dışı Tercih Bursu

Sıra Dışı Tercih Bursunu Nasıl Kazanırım?

İlk 5 tercihinden en az birinde İstanbul Topkapı Üniversitesinde istediğin lisans ya da ön lisans programını yaz. Kalan tercihlerinde de İstanbul Topkapı Üniversitesinden en az bir lisans ya da ön lisans programına yer ver. Hangi bölümümüze yerleşirsen yerleş ilgili bölümün en yüksek tercih bursuyla kayıt olma fırsatını kazan.

Örnek:

Tercih listesinde ilk 5 sıraya İstanbul Topkapı Üniversitesinden en az bir bölüm yazan aday öğrencimiz, kalan tercih haklarında da üniversitemizde yer alan bir bölümümüzü tercih ediyor. Aday öğrencimiz, ilk 5 tercihinde yer alan bölümümüze değil de daha alt sıralarda tercih ettiği bölümümüzü kazansa da ilk 5’te bir lisans ya da ön lisans programımıza yer verdiği için yerleştiği bölümün ilk 5 tercih indirimi oranında Sıra Dışı Tercih Bursundan faydalanma hakkını kazanıyor.

Hangi koşullarda geçerli?

Sıra Dışı Tercih Bursu, %50 burslu tüm lisans ve ön lisans programlarında geçerlidir.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Değişimin, dönüşümün, hızın, teknolojinin ve rekabetin başat faktörler olarak karşımıza çıktığı 21. yüzyıl dünyası, eğitim ve öğretim sürecinin sadece standart kalıplar içerisinde gerçekleştirilmesinin çok daha ötesinde bir uygulamayı gerektirmektedir. Bu anlayış çağın gerekliliklerine ve oluşan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir vizyonu ortaya koymalıdır. Yeni Medya ve İletişim Bölümümüz de bu vizyonun uygulamaya geçirilmesine ve öğrencilerimizin yaratıcı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik bir idealin sonucu olarak kurulmuştur. Geleneksel olanı görmezden gelmeden ve yeni olanın da cazibesine kapılmadan, her ikisini bir arada ve aynı kulvarda götürmeyi hedefleyen, bilginin ve haberin değerliliği üzerinden gazetecilik mesleğinin araştırmacı kimliğini öğrencilerine benimsetmeyi amaçlayan Yeni Medya ve İletişim Bölümü, iletişim ve bilgi çağının oluşturduğu yeni dünya düzeninin ortaya koyduğu dijital kültürün her aşamasına yönelik bir yeniliğin ürünüdür. Teknolojinin yarattığı paradigma değişikliğinin farkında olarak ve etik değerlerden taviz vermeden oluşturduğumuz öğretim programımız ve eğitime bakış açımız, öğrencilerimizin geniş bir perspektiften dünyaya bakabilecekleri, uluslararasılaşmanın önemini içselleştirdikleri ve değişimin bir parçası olabilecekleri şekilde dizayn edilmiştir.       

Bölümün Amacı

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin en genç bölümlerinden biri olan Yeni Medya ve İletişim Bölümü, dijital teknolojilerin yarattığı gereksinimlere ve çağın gerektirdiği yeniliklere uygun olacak bir anlayış ile yola çıkmıştır. Bu anlayış sadece dört yıldan ve birçok dersten oluşan bir üniversite eğitimini değil, bundan çok daha fazlasını hedefleyen bir vizyon ortaya koymaktadır. Hem akademik hem de entelektüel açıdan donanımlı gençleri, hayatın içinden deneyimleyeceği bilgilerle iş hayatına hazırlayan Yeni Medya ve İletişim Bölümü, rekabetçi şartların ortaya çıkardığı zorluklara karşı yenilikçi ve dönüştürücü bir eğitim programına sahiptir. Disiplinlerarası bir bakış açısına ve oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olan bölümümüz, geçmişten aldığı geleneksel mirası günümüzün yeni medya ortamına entegre ederek, öğrencilerimizi geleceğe hazır ve ayakları yere sağlam basan bireyler olarak yetiştirmektedir.   

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Süresi

Yeni Medya ve İletişim Bölümü, dört yıl ve sekiz yarıyıldan oluşan bir lisans programıdır. Bölümümüz öğrencileri ikinci yılın başından itibaren, bölümümüzün anlaşma yaptığı üniversitemizin diğer bölümlerinde çift anadal ya da yandal programlarına katılabilirler. Belirlenen kontenjana bağlı olarak başarı sıralamasına göre tercih edecekleri diğer bölümlerde eğitim alma şansına sahip olan öğrencilerimiz, diğer bölümlerde de başarılı oldukları ve gerekli şartları yerine getirdiklerinde ikinci bir diplomaya ya da uzmanlık sertifikasına sahip olma fırsatı yakalamaktadırlar. Böylelikle hem kendi bölümleri olan Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde uzmanlaşma imkanı bulacaklardır hem de kendi kariyer planlarına uygun olacak şekilde ve bölümümüzün öğretim üyelerinin önerileriyle gelecek hayallerine bir adım daha yaklaşacaklardır. 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü İş Olanakları

Yeni Medya ve İletişim Bölümü geleneksel kitle iletişim araçlarıyla, dijital dünyanın yarattığı değişimin bir parçası olan yeni medya teknolojilerini dengeli bir şekilde harmanlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle hem konvansiyonel medyaya hem de yeni medyaya uygun bir kariyer planlamasına yönelik verdiği eğitimle, oldukça geniş bir istihdam imkanı yaratmaktadır. Öğrencilerimiz medya alanında gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi mecralarda iş olanağına sahip olabileceği gibi, aynı zamanda yeni medya ve iletişim teknolojilerine yönelik alternatifli bir seçim yapabileceklerdir. Başlangıç noktasını başarılı bir sosyal bilimci ve iletişimci yetiştirmek üzerine kurgulayan Yeni Medya ve İletişim Bölümümüz, sektör ayrımı yapmaksızın her kurumun iletişimciye ihtiyacı olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerimize kendi spesifik ilgi alanlarına uygun olacak şekilde bir eğitim alma imkanı sunmaktadır. Kamu ve özel sektör farklılığı oluşturmadan, uygulamacı ya da yönetici sınırlaması getirmeden, önceliği haber ve iletişim kültürü oluşturmaya veren Yeni Medya ve İletişim Bölümü, iletişimin ve medyanın var olduğu her yerde, ilerleyen yıllarda mezun öğrencilerini görmeyi isteyen bir anlayışla hareket etmektedir. 

Sizi Arayalım ve Bilgilendirelim

Puan ve Kontenjanlar

BÖLÜMÖĞR. SÜREPUAN TÜRÜ2022 KONT.2021 EN KÜÇÜK PUAN2021 EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI2022 YILLIK ÜCRET (KDV DAHİL)İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ ORANIİLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ YILLIK ÜCRETKAMPÜS & ONLİNE TERCİH İNDİRİMLİ YILLIK ÜCRET
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)4SÖZ7359,9384.275
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)4SÖZ38227,281.077.383₺34.56020%₺27.648₺26.266

Bölüm Tanıtımı

Play Video about yeni medya ve iletişim bölümü
Play Video about yeni medya ve iletişim bölümü

Diğer Bölümler

Görsel İletişim Tasarımı

Programın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.

Detaylı Bilgi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Programın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.

Detaylı Bilgi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Programın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.

Detaylı Bilgi