program kodu

Puan Türü

SAY

eğitim süresi

Eğitim Süresi

4 Yıl

eğitim dili

Eğitim Dili

Türkçe

kontenjan
Kontenjan

Burslu: 4
%50 İndirimli: 25

kampüs

Yerleşke

Altunizade

ücret

Ücret

İncele

İstanbul Topkapı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Programın Amacı

Endüstri mühendisliği;
ürün ve hizmetlerin en verimli bir şekilde üretim ve dağıtımını,
makina, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, işletilmesini ve yönetilmesini,
ve bu sistemlerin üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlayan mühendislik dalıdır.
Dünyanın en eski 5 mühendislik dalından biri olan Endüstri Mühendisliği;
aynı zamanda analitik düşünme yeteneği, matematiksel modelleme ve yaratıcılık becerilerini kullanarak çok sayıda bilimsel çalışmanın yapıldığı bir bilim dalıdır.

Endüstri mühendisleri;
problemleri, mühendislik yaklaşımıyla sistemin bütününü göze alarak, sistemlerin ekonomik özelliklerini ve aralarındaki etkileşimleri kavrayarak ve her sistemin mutlaka insanları da içerdiğini göz ardı etmeden geliştirdiği sistem yaklaşımı ve güncel bilgi teknolojilerini kullanarak çözer.

Endüstri Mühendisleri;

her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli yapmak için insanlarla çalışır.

Günümüzde rekabet ortamının gelişmesi, teknolojinin ürün ve hizmetlere dönüşümünü hızlandırmıştır. Bu yüzden günümüzde firmalar yaşamlarını devam ettirebilmek için daha verimli çalışan ve doğru kararları hızlı bir şekilde alabilen sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu durum bu tür sistemleri kurarak etkin bir şekilde çalıştıran Endüstri Mühendislerinin önemini daha da artırmaktadır. Dolayısıyla Endüstri Mühendisliği, günümüzde olduğu gibi gelecekte de en çok aranan bir meslek olma özelliğini sürdürecektir. Endüstri Mühendisleri, sistemin bütününü dikkate alan bakış açıları sayesinde etkin çözümler yakalayabildiklerinden kariyerlerinde hızla yükselmekte, büyük çoğunlukla kısa zamanda yönetici konumuna gelmektedirler.

Eğitim yönünden Endüstri Mühendisliğini diğer mesleklerden ayıran en temel unsurları şunlardır:

1. sistem yaklaşımı ve sorgulama yeteneği – Problemi belirli bir kalıba oturtmak yerine düşüncelerimizi yönlendirecek soyutlamaları yapmaya yönelik olarak sorgulama yeteneği,

2. soyutlama ve analitik olarak ifade etme yeteneği – Analitik modeller (matematik programlama modelleri analitik modellerin alt cümlesidir; sistematiği kurulmuş ve tanımlanmış ‘kutular’ bile analitik modeller olabilir) ile ifade etmek ve sorunu bu boyutta ifade etme yeteneği,

3. optimizasyon, olasılık ve istatistik kavramlarını karar verme sürecine uygulama yeteneği.

“Endüstri Mühendisliği alanı, belirli bir sektör ve faaliyet şekli ile sınırlı olmadığından ve çalışan bir sistemin kurulup, geliştirilmesi ve işletilmesinin bütün fonksiyonlarıyla düşünülmesini, yakın ve uzak dönemli planlamayı içerdiğinden uygulama sahası yaygındır. Bölüm mezunlarına periyodik aralıklarla tekrarlanarak uygulanan anketler, planlama, yönetim, finansman, bilişim, pazarlama, üretim işletmeciliği, ürün yöneticiliği gibi alanların istihdam için önde geldiklerini göstermektedir. Hemen her ölçekteki firma ve kuruluşta istihdam edilebilmektedirler. Endüstri Mühendisliği Bölümü, mezunları kadar işverenlerle de yakın ilişki içinde, günün şartlarının gerektirdiği mezun niteliklerini saptama gayreti içindedir.

Bölüm Süresi

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde verilen lisans eğitimi sekiz yarıyılı kapsamaktadır. Programın öğretim türü örgündür. Eğitim dili Türkçe’dir ve sayısal puan türüyle öğrenci kabul etmektedir.

Aynı zamanda öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren ilgili başvuru tarihlerinde başvurularını yapmak ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi’nde belirtilen asgari koşulları sağlamak koşuluyla fakültemiz bünyesinde yer alan diğer bölümlerden çift anadal veya yandal yapabilirler. Böylelikle öğrencilerimiz disiplinler arası bir anlayışla, farklı alanlarda uzmanlaşmış öğretim elemanlarının danışmanlığında birden fazla programdan mezun olma imkanına sahip olmaktadır.

İş Olanakları

Günümüzde endüstri mühendisleri üretimden bilgi teknolojilerine, telekomünikasyondan enerjiye, eğitimden danışmanlığa, lojistikten bankacılık ve finansa, sağlıktan turizme kadar çok değişik sektörlerde en fazla aranan mühendisler arasındadır. Yaptıkları işlerden bazıları şunlardır:

Yeni bir ürün veya hizmetin piyasaya sürülebilmesi için gerekli olan satış tahmininin yapılması, fiyatlandırma kararlarının verilmesi ve maliyet analizlerinin yapılması

Bu ürün veya hizmeti üretecek tesisin yerinin seçilmesi, kapasitesinin belirlenmesi, sistemin kurulması ve verimli bir şekilde çalıştırılması

Günümüzde bütün firmalar için artık zorunluluk haline gelen toplam kalite yönetimi sisteminin kurulması

Şirketlerin verimlilik ve modernizasyon çalışmalarının yapılması

Endüstriyel projelerin ve diğer yatırımların ekonomik açıdan değerlendirilmesi

Firmalar için hayati derecede önemli olan bilgi akış sistemlerinin bilgisayar destekli bir şekilde tasarımı ve uygulaması

Doktor, hemşire, laboratuvar, tıbbi cihaz, ameliyathane gibi birçok alt sistemden oluşan sağlık sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu.

Toplumsal sağlık düzenlemelerinin (farmaekonomi, aşılama sistemi, salgın hastalıklarla mücadele gibi) maliyet etkin bir şekilde sağlanması.

Kanser tedavisi, organ nakli veya röntgenlerin okunması gibi belirsizlik içeren birçok zor klinik kararın verilmesini sağlayacak matematiksel modellerin geliştirilmesi.

Ürün veya hizmet üreten tüm firmaların insan gücü, malzeme, makina, para ve diğer kaynaklarının planlarının hazırlanması ve stok kontrolünün sağlanması

Lojistik dağıtım ağlarının tasarımı ve işletilmesi

İmalat sistemlerinin otomasyonu

Robot gibi yüksek teknoloji uygulamalarının planlanması ve imalat sistemlerine entegrasyonu

Günümüzde giderek karmaşık hale gelen üretim ve servis sistemlerin bilgisayar modellerinin geliştirilmesi ve simulasyon çalışmalarının yapılması

Bankacılık, gıda, ulaştırma, turizm ve medya gibi servis sistemlerinin analizi, tasarımı ve kurulması.

Puan ve Kontenjanlar

Program KoduProgram AdıProg. SüresiPuan TürüGenel Kontenjan2022 En Düşük Puan2022 Başarı Sırası2023 Yıllık Eğitim Ücreti (Kdv Dahil)SIRADIŞI TERCİH İNDİRİMİKAMPÜS ve ONLİNE %5 İNDİRİM
205090240Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)4SAY5Min. 300bin
205090247Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)4SAY25Min. 300bin₺80.000₺64.000₺60.800

Bölüm Tanıtımı

Videoyu oynat

Diğer Bölümler

Yazılım Mühendisliği

Programın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.

Detaylı Bilgi

Bilgisayar Mühendisliği

Programın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.

Detaylı Bilgi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Programın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.

Detaylı Bilgi