program kodu

Puan Türü

TYT

eğitim süresi

Eğitim Süresi

2 Yıl

eğitim dili

Eğitim Dili

Türkçe

kontenjan

Kontenjan

İncele

kampüs

Yerleşke

Kazlıçeşme

ücret

Ücret

İncele

Harita ve Kadastro Sıra Dışı Tercih Bursu

Sıra Dışı Tercih Bursunu Nasıl Kazanırım?

İlk 5 tercihinden en az birinde İstanbul Topkapı Üniversitesinde istediğin lisans ya da ön lisans programını yaz. Kalan tercihlerinde de İstanbul Topkapı Üniversitesinden en az bir lisans ya da ön lisans programına yer ver. Hangi bölümümüze yerleşirsen yerleş ilgili bölümün en yüksek tercih bursuyla kayıt olma fırsatını kazan.

Örnek:

Tercih listesinde ilk 5 sıraya İstanbul Topkapı Üniversitesinden en az bir bölüm yazan aday öğrencimiz, kalan tercih haklarında da üniversitemizde yer alan bir bölümümüzü tercih ediyor. Aday öğrencimiz, ilk 5 tercihinde yer alan bölümümüze değil de daha alt sıralarda tercih ettiği bölümümüzü kazansa da ilk 5’te bir lisans ya da ön lisans programımıza yer verdiği için yerleştiği bölümün ilk 5 tercih indirimi oranında Sıra Dışı Tercih Bursundan faydalanma hakkını kazanıyor.

Hangi koşullarda geçerli?

Sıra Dışı Tercih Bursu, %50 burslu tüm lisans ve ön lisans programlarında geçerlidir.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü

Programın Amacı

İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro programı 2016 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Harita kadastro programının amacı, barj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir. Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Programdan mezun olanlar “Harita ve Kadastro Teknikeri” unvanı alırlar. Ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Kent ve imar planlaması, kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planlaması, kadastro, topografik haritalar vb. ile karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmede, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi teknik hizmetlerin proje ve yapımlarında harita ve kadastro teknikerlerine yoğun ihtiyaç duyulmaktadır.

Mezunlar KPSS sınavı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’ne bağlı müdürlüklerde, belediyelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde, Orman ve Su

İşleri il Müdürlüklerinde vb kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler. Aynı zamanda özel sektörde ise özel harita bürolarında, çeşitli inşaat firmalarında, SPK gibi değerleme şirketleri gibi alanlarda da çalışabilme inkanına sahiptirler.

Harita ve Kadastro mesleğinin iş tanımı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleriyle araziden elde edilen bilgilerden, bilgisayar (cad vb.) ortamında hesap ve çizim işi yapmak, son teknolojik gelişmelerden olan uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen Konum Belirleme Aletlerini (GPS) kullanımı gibi çalışmalardır. Harita ve kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita ve kadastro), inşaat, çevre ve petrol mühendis ve mimarlar ile işbirliği halinde çalışırlar.

Mezun olan öğrencilerimiz “Dikey Geçiş Sınavı”na katılıp yeterli puanı aldıkları takdirde Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerine belirlenen kontenjanlar dahilinde dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sizi Arayalım ve Bilgilendirelim

Harita ve kadastro teknikeri olmak isteyenlerin;

– Sayısal düşünme yeteneğine sahip

– Şekil ve uzay ilişkisini kurabilen

– Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen

– Çizim yeteneği gelişmiş veya gelişmeye açık

– Açık hava ve arazi koşullarında çalışmaktan hoşlanan

– Disiplinlerarası çalışmaya yatkın

– Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

Harita ve Kadastro Programı Süresi

Harita ve Kadastro programı, eğitim ve öğretim süresi 2 yıl olup 4 yarıyıldan oluşmaktadır. 2 yıllık örgün ve 2.öğretim eğitim süresini içermektedir. Mezuniyet olunabilmesi için toplam 120 AKTS’lik dersleri başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. İkinci yarıyılın sonunda 20 iş günü olacak şekilde ilgili kamu kurumlarında veya özel sektörde mesleki stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Tüm harita ve kadastro alt dallarını kapsayan mesleki dersler ile temel matematik ve sosyal dersleri kapsayan bir müfredat uygulanmaktadır.

Kabul Koşulları

İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro programına, Lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’na dayalı bir sınava girerek kabul edilmektedirler. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenmektedir. (www.osym.gov.tr) . Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YKS’dan aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalaması birleşimiyle TYT puanına göre merkezi yerleştirme ile  programımızı kazandıkları takdirde kayıt yaptırabilirler.

Puan ve Kontenjanlar

BÖLÜMÖĞR. SÜREPUAN TÜRÜ2022 KONT.2022 EN KÜÇÜK PUAN2022 EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI2022 YILLIK ÜCRET (KDV DAHİL)İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ ORANIİLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ YILLIK ÜCRETKAMPÜS & ONLİNE TERCİH İNDİRİMLİ YILLIK ÜCRET
Harita ve Kadastro (Burslu)2TYT10307,37723.440
Harita ve Kadastro
(%50 İndirimli)
2TYT55180,382.881.740₺32.40040%₺19.440₺18.468
Harita ve Kadastro
(İkinci Öğretim) (Burslu)
2TYT7307,95717.725
Harita ve Kadastro
(İkinci Öğretim) (%50 İndirimli)
2TYT38213,242.327.856₺30.24040%₺18.144₺17.237

Bölüm Tanıtımı

Play Video about harita ve kadastro bölümü

Diğer Bölümler

İç Mekan Tasarımı

Programın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.

Detaylı Bilgi

Mimari Restorasyon

Programın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.

Detaylı Bilgi

Grafik Tasarımı

Programın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.

Detaylı Bilgi